מלגות

מטרת פרויקט המלגות של עמותת יוצאי שלדג הינה עידוד השכלה גבוהה ורכישת מקצוע בקרב בוגרי ובוגרות היחידה. הפרויקט מאפשר רכישת השכלה אקדמאית/ תעודת מקצוע לסטודנטים בוגרי היחידה. פרויקט המלגות נמצא בגידול עקבי בהיקף וכמות המלגות המוענקות ועומד בשנים האחרונות על כ- 230 מלגות.
hat-35

מלגה לתואר ראשון

board-511

מלגה לתואר שני

paper-diploma

מלגה ללימודי תעודה

תנאים ועקרונות חלוקת המלגות

בוועדת המלגות החיצונית ייקחו חלק: מנכ”ל העמותה, נציג ועד מנהל, נציג היחידה הסדירה, מפקד יחידה בעבר, נציג המילואימניקים בעל רקע אקדמי ונציג התורמים (אם יהיו מעוניינים בכך)

עקרונות לחלוקת מלגות ללימודי תעודה:

בגין המלגה

בתמורה למלגה מחויבים המלגאים בפעילות התנדבותית דרך העמותה במהלך שנת הלימודים האקדמית. ההתחייבות תהיה בהיקף של 100 שעות שנתיות. מלגאי שלא יעמוד בהתחייבויותיו יאלץ להחזיר את כספי המלגה ולא יהיה זכאי להגיש בקשה בשנים הבאות.

נדגיש כי כלל בוגרי היחידה זכאים להגיש בקשה למלגה (לוחמים, מתנדבים ותומכי לחימה). מועמדים שלא קיבלו מלגה בשנה שעברה מוזמנים להגיש בקשה למלגה ובקשתם תישקל מחדש.
בדיוני ועדת המלגות לא יינתן משקל לתחום הלימוד שאותו בחר המועמד ללמוד.

שנת לימודים פורייה ומוצלחת לכל הסטודנטים!

הגשת בקשה למלגה

שנת המלגה מתחילה בכל שנה באוקטובר. הגשת הבקשה למלגה תיפתח בחודש מאי 2021 ותהיה פתוחה למשך חודש שלם. נעדכן ונתזכר בכל המדיות השונות על פתיחת ההרשמה ונפתח כאן את הטופס להגשת מועמדות למלגה.

אזור לחברי עמותה רשומים בלבד