מלגות

נסגרה ההרשמה למלגות לשנת 2020-2021

תשובות יינתנו עד חודש אוגוסט 2020

 

מטרת פרויקט המלגות של עמותת יוצאי שלדג הינה עידוד השכלה גבוהה בקרב בוגרי ובוגרות היחידה. הפרויקט מאפשר רכישת השכלה אקדמאית לסטודנטים שהצטיינו במהלך שירותם ביחידה הזקוקים לסיוע כלכלי כדי ללמוד. פרויקט המלגות פועל זו השנה התשיעית ונמצא בגידול עקבי בהיקף וכמות המלגות המוענקות.

 

העקרונות לחלוקת מלגות לשנת 2020-2021 כפי שאושרו על ידי הועד המנהל של העמותה כוללים את תנאי הסף הבאים:

-         בוגר/ת שירות מלא ביחידה כלוחם / תומך לחימה / מתנדב.

-          החל את לימודיו  תוך 10 שנים מיום סיום השירות ביחידה. למען הסר ספק, סטודנטים שלא לומדים את שנת הלימודים הראשונה שלהם השנה והחלו ללמוד בתוך 10 שנים מיום שחרורם רשאים להגיש בקשה למלגה.

-       חבר/ת עמותה ששילם דמי-חבר לשנת 2020.

-       תעודות מקצוע: התעודה חייבת להיות מוכרת על ידי משרד ממשלתי (חינוך וספורט, כלכלה, משרד התחבורה).

 

-   נכונות והתחייבות לתרום לעמותה או לחברה בישראל בעבור המלגה.

בתמורה למלגה מחויבים המלגאים בפעילות התנדבותית בעמותה או במסגרות התנדבותיות אחרות במהלך שנת הלימודים האקדמית. ההתחייבות תהיה בהיקף של 100 שעות שנתיות. פרטים נוספים על ההתחייבות והתהליך יפורסמו לקראת מועד חלוקת המלגות. מלגאי שלא יעמוד בהתחייבויותיו יאלץ להחזיר את כספי המלגה ולא יהיה זכאי להגיש בקשה בשנים הבאות.

- לימודי תעודה: פרטים תחת קטגוריית מלגות לתעודת מקצוע.  

 

נדגיש כי כלל בוגרי היחידה זכאים להגיש בקשה למלגה (לוחמים, מתנדבים ותומכי לחימה). מועמדים שלא קיבלו מלגה בשנה שעברה מוזמנים להגיש בקשה למלגה.  

בדיוני הועדה לא יינתן משקל לקריטריונים ולתהליך הבחירה מן השנה הקודמת.

 

לא יינתן משקל לתחום הלימוד שאותו בחר המועמד ללמוד.

 

שנת לימודים פורייה ומוצלחת לכל הסטודנטים!

 

יזכור
תוכניות
קריירה
אירועים
הטבות ייחודיות לחברי העמותה
תרומה לעמותה
עבור לתוכן העמוד