תכנית עבודה 2017

תכנית עבודה 2017

 

עמותת יוצאי שלדג הינה עמותה של בוגרי יחידת שלדג הפועלת למען חיילי היחידה, בוגריה וכלל אזרחי מדינת ישראל. העמותה הוקמה ע"י בוגרי היחידה והיא שואפת לאגד במסגרתה את כל מי ששירתו ביחידה מיום הקמתה ועד היום.

קווי היסוד שח העמותה כוללים בין היתר שמירה על ערכי היחידה: אמינות, אחריות, שאיפה למצוינות, חתירה למגע ועוד. בנוסף, פועלת העמותה לרווחת חיילי היחידה הסדירה וחברי העמותה, לשמירת קשר עם המשפחות השכולות ולמתן עזרה וסיוע לחברי העמותה בתחומים שונים.

בין שלל הפעילויות החברתיות שהעמותה יוזמת ניתן למנות טיולים, סדנאות, כניסים ופעילות התנדבותית וקהילתית. הפעילות במתכונת זו החלה לפני כ-6 שנים וכיום היא מנוהלת על-ידי מנכ"ל וחברי וועד, ומתבצעת על-ידי מלגאי העמותה.

מטרות העמותה לשנת 2017, כפי שיפורטו להלן הן בעיקרן המשך העמקת הקשר בין העמותה לגורמים נוספים בהיבטי הפעילויות הקיימות, אך תוך התייעלות, תחקיר ולמידה מתמדת יחד עם שילוב חברי עמותה נוספים בעבודה השוטפת ובעשייה תוך מתן דגש לנושא המעורבות החברתית והנטוורקינג

מטרה שנתית מספר  1: מיסוד העמותה ומוסדותיה

עמותת יוצאי שלדג היא עמותה רשומה משנת 2001. לעמותה קיימים תקנון,ומטרות ונהלים שנכתבו לפני למעלה מעשור ותוקפו והותאמו לאופי הפעילות במהלך השנים האחרונות.

העמותה כיום מתקיימת ע"פ כלל דרישות החוק והתקנות הרלוונטיות לעמותות. יש לשאוף לשמר המצב הקיים ולהשתפר.

מטרה שנתית מספר  2: שיווק העמותה

מיתוג ושיווק העמותה הינה מטרה מרכזית. הדברים אמורים כלפי התנהלותה הפנימית של העמותה אל מול בוגרי היחידה ולא פחות חשוב מכך, מול גורמי חוץ: תורמים פוטנציאלים, מועמדים לשירות ביחידה והציבור בכללותו. 

מטרה שנתית מספר  3: הרחבת הבסיס הכלכלי של העמותה וגיוס משאבים

יציבותה הפיננסית של העמותה היא בסיס קיומה והיא זו שתאפשר את מימוש המרכיבים והפעילויות השונות שנכנסו לתוכנית העבודה. יש לרכז לשם כך מאמצים גדולים בכל המישורים.

מטרה שנתית מספר  4: תכנית המנטורינג

השנה הושק המחזור השישי של תכנית המנטורינג של העמותה. המטרה השנתית היא הפקת לקחים מהמחזורים הקודמים ושימור הידע הנוגע לתכנית. מטרה נוספת היא העמקת התכנים הקיימים כמו גם פתיחת מחזור פעילות נוסף לקראת סוף השנה.

מטרה שנתית מספר  5: נטוורקינג

הבסיס הערכי המשותף לחברי העמותה הוא עיקרון יסודי הגורר הרחבה של פעילות הנטוורקינג בין חברי העמותה באופן שוטף.

מטרה שנתית מספר  6: מלגות

בשנת 2011 חילקהעמותתיוצאישלדג 10 מלגותלימודיםלסטודנטיםבוגריהיחידהבגובה 10,000 שקליםכלאחת, ב  - 2015 גדל המספר ל– 45 מלגות ב2016 גדל מספר המלגות ל-85 מלגות והצהרת הועד הייתה על הכוונה להגדיל את המספר עוד בשנים הקרובות.

בתמורהלמלגהמחויביםהמלגאיםבתרומהלקהילהותרומהלעמותהבהיקףשל130שעותבשנה.

מטרה שנתית מספר  7: פרויקטים בשיתוף היחידה הסדירה

העמקת הקשר בין חברי העמותה והיחידה הסדירה. במהלך השנה האחרונה הקשר התהדק ותמיכת העמותה בפעילות היחידה גדלה. יש לשמר ולהעמיק את הקיים.

מטרה שנתית מספר  8: מעורבות בקהילה - פנימה והחוצה

ע"פ החלטת הוועד המנהל שהתקבלה בשנת 2013, וכחלק ממימוש מטרותיה הרב שנתיות של העמותה, תהיה שאיפה לשלב מרכיבים של תרומה לקהילה בכל אחת מפעילויות העמותה וכחלק נפרד ועצמאי. לצורך כך התחילה העמותה בפרוייקט רחב היקף לעידוד לשירות משמעותי בצבא בקרב בני נוער מפריפריה חברתית וגיאוגרפית. כפיילוט ראשוני התחילה העמותה בליווי והנחייה של "ציונות 2000" לקיים שיתוף פעולה עם עמותת אחרי! שיתוף הפעולה קיים מזה 3 שנים. ברצוננו לקיים תהליך בחינה והעמקה בנושא על מנת לקדמו ולהפכו לעשייה המרכזית של העמותה.

יזכור
תוכניות
קריירה
אירועים
הטבות ייחודיות לחברי העמותה
תרומה לעמותה
עבור לתוכן העמוד