מעורבות חברתית

עמותת יוצאי שלדג למען החברה הישראלית התכנית למעורבות חברתית של העמותה
בשנים האחרונות בנינו פלטפורמה רחבה
בפריסה ארציתשמטרתה לרתום אתכם -חברי העמותה,למגוון רחב של תפקידים ומשימות שתכליתן המשותפת היא אחת: עשייה משמעותית לטובת החברה הישראלית.

בואו להתנדב באחת מהתכנית של העמותה וכולנו יחד נוביל לשינוי!  

אפשרויות ההתנדבות משמעותיות ומגוונות ויכולות להתבצע על בסיס קבוע או חלקי. חברי העמותה, בני משפחה, חברי צוות/מחלקה - כולם מוזמנים להצטרף לעשייה.

 

"תופסים כיוון" עם שלדג לתעסוקה
אחריי! עם שלדג לשירות משמעותי
יזכור
תוכניות
קריירה
אירועים
הטבות ייחודיות לחברי העמותה
תרומה לעמותה
עבור לתוכן העמוד